Pogotowie międzykulturowe

Mój autorski program wsparcia informacyjnego rodzin mieszanych oraz wszystkich tych, w czyje życie wkroczyła "wielokulturowość"

Działalność naukowa

Moje projekty badawcze, publikacje, konferencje, wyniki badań nad różnymi zagadnieniami komunikacji międzykulturowej w kontekstach prywatnych

Nauka języków

Lektorat języka rosyjskiego dla Polaków oraz języka polskiego dla cudzoziemców

Treningi i szkolenia

Warsztaty językowo-kulturowe i krajoznawcze. Szkolenia adaptacyjne dla cudzoziemców. Treningi z komunikacji międzykulturowej. Warsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych

Rosyjska Warszawa

Piesze wycieczki po Warszawie według tras autorskich oraz standardowych

Genealogia

Historia rodzin polsko-rosyjskich. Genealogia żydowska. Odtworzenie dziejów własnej rodziny

dr Tatiana Wojtas