Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych

2017

2015

2014

2012

2011

2006

2004

dr Tatiana Wojtas